Windows Server - RDS'te Virtual Machine Host Kullanımı #5

 

Merhaba. 

Bu konuda RDSVirtual machine-based senaryosuyla deploy edeceğiz. 

Session-based deployment'ta user'lar fiziksel makineye doğrudan bağlantı yapıyorlardı. Virtual machine-based deployment'ta ise RDS'a bağlantı talebinde bulunan kullanıcılar VM'lere (sanal makinelere) yönlendirilecekler. 


Kuruluma başlamadan önce altyapıyı hazırlayacağım. 

DC makineme erişip DHCP kuruyorum. Böylece IP adresine ihtiyaç duyan sanal makineler bu DHCP'den IP adresi alabilecekler. 

Ayrıca AD Users and Computers'ta Virtual Desktops adında bir OU oluşturuyorum. Sanal makine olarak hizmet verecek bilgisayarların bu OU altında bulunmasını sağlayacağım. (Group Policy üzerinden VM'lere yönelik policy oluşturmak istediğinizde yaptığımız bu OU'nun faydasını göreceksiniz.)
Virtual Host (VH) makinemin CPU özelliklerinden sanallaştırma desteği için gerekli ayarları enabled duruma getiriyorum ve bu makineye 2. HDD olarak 500GB'lık sanal disk ekliyorum. SH1 makinem üzerinden kurulumu başlatacağım. Adımların çoğu bir önceki konularda anlatılan kurulum aşamalarıyla aynı olduğundan dolayı gerekli olan yerlerde açıklamalar yaparak ilerleyeceğim. 
Create a new virtual swich on the selected servers seçeneğini işaretliyorum. 
Gerekli rol servislerinin kurulumu tamamlandı. 
VH makinesi üzerinde Hyper-V konsolunu açıp Hyper-V ayarlarına erişiyorum. Buradan sanal HDD'lerin ve sanal makinelerin barındırılacağı lokasyon olarak D:\VM klasörünü belirliyorum. 
Virtual machine olarak Windows 10'u deploy edeceğim. 
Connection kısmından RDS Virtual isimli sanal switch'i seçiyorum. Böylece sanal sistemler fiziksel ortamım ile iletişim kurabilecekler. 
Kurulum için Windows 10 iso dosyamı seçip ilerliyorum. 
Windows 10 için kurulum aşamalarını göstermeye gerek duymuyorum. 
Sistem kurulumundan sonra bu VM üzerinde barındırılacak uygulamalar (varsa) kurulumlarını gerçekleştirdikten sonra System Preparation Tool'ü (sysprep) çalıştırıyorum. Makineyi genelleştirdikten sonra bu VM'i shutdown edeceğim. (Sysprep'lenmemiş OS'lar collection üzerinden deploy edilemezler.)
Makine kapandıktan sonra makinenin özelliklerine girip kurulum için bağladığım iso dosyasının sürücüsünü Remove ediyorum. (Bunu yapmayı unutmayın. Aksi takdirde collection oluştururken hata alacaksınız.)
Collection oluştururken Pooled virtual desktop collection ve Personal virtual desktop collection seçenekleri ile karşılaşacaksınız. 
Polled yapıda, sizin belirleyeceğiniz virtual desktop sayısı kadar klon vm oluşturulur ve kullanıcılarınızın bu virtual desktop'lara bağlantı yapmaları sağlanır. Her bir vm'e sadece 1 kullanıcı bağlanabilir. Yani aynı anda havuzdaki vm adeti kadar kullanıcıya hizmet verebilirsiniz. Diyelim ki 15 adet virtual desktop oluşturdunuz ve 15'inde de aktif oturum var ve 16. kullanıcı RDS'ten hizmet almak istiyor. Bu durumda içerideki 15 kullanıcıdan biri disconnect olmadan yeni bir kullanıcıya hizmet veremeyeceğiniz için kullanıcı beklemek zorunda kalacaktır.
Personal virtual desktop yapıda ise yine sizin belirleyeceğiniz virtual desktop sayısı kadar klon vm oluşturulur fakat vm'ler kullanıcılara özeldir. Buradaki vm'ler kullanıcılara özel olduğundan dolayı isterseniz yönetimsel haklar vererek kullanıcılarınızın vm'lere program yüklemelerine ve sistem ayarlarını kişiselleştirebilmelerine imkan sağlayabilirsiniz. 
Seçenekler arasında geçiş yaptığınızda hangi seçeneğin neleri kapsadığını detaylı olarak göreceksiniz. Ben bu konuda Polled virtual desktop collection ile devam edeceğim. 
AD Users and Computers'tan Virtual Desktops isimli OU'nun özelliklerine girip Attribute Editor üzerinden distinguishedName değerini kopyalayıp Specify the distinguished name of the organizational unit kısmına yapıştırıyorum. 
Buradan hangi gruptaki kullanıcıların bağlantı yapabileceklerine ve kaç adet sanal masaüstü oluşturulacağına karar verebilirsiniz. (Collection'a eklediğiniz virtual desktop sayısını collection'u yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan arttırabiliyorsunuz. Konunun en altına bununla ilgili bir kısım ekledim.)
vm'ler için D:\VM klasörünün kullanılacağını belirtiyorum. (Buradaki D:\VM dizini SH1 makinesinde değil, VH makinesindedir. Aslında kurulumu gerçekleştirdiğimiz konsolun VH makinesinde çalıştığını düşünerek hareket edebilirsiniz.) 
Şimdilik user profile disk kullanmayacağız. 
VH makinesi üzerindeki Hyper-V konsolundan 2 adet vm'in oluşturulduğunu ve gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından bu makinelerin saved edildiğini göreceksiniz. Herhangi bir kullanıcı bağlantı talebinde bulunduğunda ilgili makine tekrar running duruma geçecek ve hizmet verecektir.
Oluşturulan 2 adet virtual desktop makinesinin, ilgili OU'nun altında oluşturulduğunu (yani domain'e join edildiklerini) gözlemleyebilirsiniz. 
Aynı zamanda DHCP tarafından da bu makinelere IP adresi atanmış durumda. 
Client'lar üzerinden Web Access sayfasına (sh1.vatanci.net/RDWeb) erişiyorum. 
Remote desktop bağlantısını local makineme indirip çalıştırıyorum. 
Hem Client1 (User1 ile) hem de Client2 (User2 ile) üzerinden oturum açıyorum. 
Collections üzerindeki Connections kısmında bu oturumların detayları görüntülenmekte. 
2 adet virtual desktop oluşturduğumuzdan ve ikisi de kullanımda olduğundan dolayı 3. kullanıcı oturum açmak istediğinde yukarıdaki ekranla karşılaşacak ve beklemek zorunda kalacaktır. 

Mevcut Collection'a yeni bir virtual desktop eklemek için Virtual Desktops'tan Tasks > Add Virtual Desktop'a tıklayıp ilerleyebilirsiniz.