Windows Server - Kullanıcı ve Bilgisayarın Otomatik Olarak OU Altında Oluşturulması

Merhaba,
Kullanıcıların ve sistemlerin Group Policy'lerden etkilenmeleri için Organizational Unit'ler (OU) altında olmaları ve ilgili OU'lara linklenmiş Policy'lerin bulunması gerekiyor.
Active Directory (AD) yapısı ilk kurulduğunda oluşturulan kullanıcılar Users container'ına, AD yapısına bağlanan bilgisayarlar ise Computers container'ı altına düşerler. Container yapılarına Policy bağlanamadığı için ihtiyaç durumuna göre kullanıcılar ve bilgisayarlar için Organizational Unit'ler oluşturup objeleri bu OU'lar içine taşıyıp Policy linklemeniz gerekmekte.
İsterseniz ortamınıza yeni eklenen sistemlerin otomatik olarak bir OU altına düşmesini sağlayabilirsiniz.
Bu işlem için konsoldan;
redircmp ou=[hedef ou],dc=[domain],dc=[uzantı] komutuyla yeni gelen sistemler için redirection yapabilirsiniz.

Benzer bir işlemle, net user komutuyla oluşturulan kullanıcılar için varsayılan bir OU belirleyebilirsiniz.
Kullanıcıların OU altında oluşturulmasını sağlamak için;
redirusr ou=[hedef ou],dc=[domain],dc=[uzantı] komutunu kullanabilirsiniz.

Yapılan işlemleri eski haline almak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz;
redircmp cn=Computers,dc=[domain],dc=[uzantı]
redirusr cn=Users,dc=[domain],dc=[uzantı]