VMware Workstation - Network Ayarları


Selamlar.
Bu konumuzda VMware'in network ayarlarına değineceğim. 
İlgili sanal makine için Virtual Machine Settings ekranından Network Adapter donanımına tıkladığınızda, bu donanımla ilgili çeşitli ayarlar pencerenin sağ tarafında belirecektir. İlk seçeneğimiz olan Bridged seçeneğini inceleyelim.


Bridged seçeneği, sanal sisteminizin fiziksel ağınıza gerçek bir bilgisayarmış gibi bağlantı yapılmasına olanak sağlar. Yukarıdaki resimde host sistemimin 192.168.1.108 IP adresiyle, VM'in ise 192.168.1.107 IP adresiyle networkümde bulunduğunu ve bu iki sistemin birbirleriyle haberleşebildiklerini görmektesiniz.

Bridged seçeneğinin alt seçimi olan Replicate physical network connection state özelliği, ağdaki durum değişiklerinde VM'in otomatik olarak host sistemin bağlandığı networke bağlanmasına olanak sağlar.
NAT (Network Address Translation) seçeneği, sanal işletim sisteminin, host sistem üzerinden sanal IP adresi ile kaynaklara erişmesini sağlayan bağlantı tipidir. VM'in tüm bağlantısı host sistem üzerinden geçer. 
(NOT: NAT bağlantıda, sanal sistemde çalışan çeşitli servislerin remote bağlantı istekleri host sistemin antivirus ve yazılımsal firewall'ına takılabilir.)

VM üzerinde çalışan ve WAN üzerinden erişilmesini isteğiniz bir servis varsa servisin erişim portunu LAN üzerinde yönlendirmeniz gerekecektir. Bu işlem için Virtual Network Editor'ü kullanabilirsiniz.Yukarıdaki örnek resimde MySQL servisinin varsayılan portunun nasıl açılabileceği gösterilmiştir.

Bu konfigürasyona göre ana sistemimin (192.168.1.108) 3306 numaralı portuna gelen bağlantı istekleri sanal sistemin (192.168.197.128) 3306 numaralı portuna yönlendirilecektir.

NOT: Host sisteme atanan 192.168.1.108 numaralı IP adresi için de LAN'daki fiziksel network cihazının NAT ayarları bölümünden ayrıca port yönlendirme yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde sanal sistem için bu ayarları yapmış olsanız da fiziksel ağınızda ilgili erişim portu yapılandırılmadığından dolayı WAN üzerinden bu porta erişim mümkün olmayacaktır. Port yönlendirme hakkında daha detaylı bilgi için modeminizin kılavuzunda yer alan NAT bölümünü inceleyiniz. 

Host-only seçeneği, sanal sisteminizin host ile özel bir ağ üzerinden haberleşebilmesini sağlar.Bu seçenek kullanıldığında VM, fiziksel networkten yararlanamaz ve internete erişemez. Sadece host ve VM arasında erişim olması istendiğinde bu seçenek kullanılabilir.
Custom seçeneği, network ayarlarının kullanıcı tarafından yapılandırılmasına olanak sağlayan seçenektir. 
VMware içerisinde tanımlı toplam 20 adet VMnet bulunmaktadır. Bunlardan VMNet0 Bridged, VMNet1 Host Only ve VMNet8 Nat olarak belirlenmiştir ve standarttır. Geriye kalan toplam 17 adet VMNet, özel yapılandırmalar için ayrılmış networklerdir.

Bu seçeneği kullanmaya başlamadan önce bu networklerin host tarafından görünebilmesi için Virtual Network Editor'ü açıp VMnet'ler oluşturmanız gerekmektedir.

Ben örneğimde VMnet 18'i kullanarak bir network oluşturacağım.
Oluşturduğunuz networkte DHCP yoksa Virtual Network Editor'ün DHCP özelliğini kullanarak bu networkteki VM'lere IP atanmasını sağlayabilirsiniz. 
Olduşturduğunuz VMnet ağına bağlı olan bir DHCP cihazınız varsa Virtual Network Editor'den ilgili VMnet'in DHCP servisi özelliğini kapatınız. 
Yukarıdaki resimde DHCP rölü eklenmiş bir sunucu üzerinden IP alan bir client'i (Windows XP) görmektesiniz. 

Lan segment özelliği, sanal bilgisayarların birbirlerine erişebilmesine olanak sağlayan yapıdır. Bu seçenek kullanımdayken VM'ler host sisteme, host sistem VM'lere erişemez.Aynı Lan segment birimi içerisinde yer alan VM'ler birbirleriyle haberleşebilirler. 

Resimde görüldüğü üzere bu bağlantıda Ağ Geçidi belirtilmemiştir. Bu durumu switch ile birbirine bağlanmış bilgisayarlara benzetebilirsiniz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.